Koran jest uważany za święte pismo islamskie i jest jednym z najważniejszych elementów życia muzułmańskiego. Koran został objawiony przez islamskiego proroka, Mahometa, co oznacza, że jest on dosłownie słowem Boga. Jest to jedyna święta księga, która nie została spisana przez ludzką rękę. Z tego powodu Koran jest najważniejszym źródłem wiedzy o islamie. Koran składa się z 114 rozdziałów, zwanych surami. Każda sura jest podzielona na wersety, które są znane jako ajaty. Koran ma wiele różnych tematów, w tym historię, moralność, przepisy religijne, przepowiednie i wskazówki dotyczące modlitwy. Koran jest wykorzystywany jako źródło inspiracji i odniesienia do wszystkich aspektów życia muzułmańskiego. Aby poznać Koran, islamiści muszą przyjąć go jako Słowo Boga i przyjąć jego treści. Koran powinien być czytany, rozważany i rozważany, tak aby lepiej go zrozumieć. Koran ma wiele różnych interpretacji, a niektóre z nich są bardziej popularne niż inne. Najlepszym sposobem na zrozumienie Koranu jest przeczytanie go i zrozumienie jego sensu. Koran można przeczytać w oryginalnym języku arabskim lub w tłumaczeniu. Osoby, które nie są w stanie czytać Koran po arabsku, powinny skorzystać z tłumaczenia. Są również dostępne komentarze do Koranu, które mogą pomóc w zrozumieniu jego treści. Aby poznać Koran, muzułmanie powinni też studiować źródła wiedzy na temat islamu. Wśród tych źródeł znajduje się Hadis, czyli słowa i działania proroka Mahometa, które są uważane za autorytatywne. Hadis często służy jako wyjaśnienie Koranu. Innym ważnym źródłem są tzw. fatwy, czyli opinie i interpretacje islamskich uczonych na temat Koranu. Dzięki tym źródłom islamiści mogą lepiej zrozumieć Koran i jego treść. Ważne jest również udział w zajęciach z Koranu i islamu. Uczestnicząc w zajęciach, można lepiej zrozumieć Koran i jego znaczenie dla islamu.